+ ВАКАНСИЯ + РЕЗЮМЕ
Россия
 • Ру
 • Ro
 • Ук
 • Mai multe categorii de salariați care au rămas fără job ar putea primi subvenții. Printre aceștia, funcționarii de la judecătorii și procuratură

  Pe lângă persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă, contract civil sau cumul, alte categorii de salariați ar putea deveni eligibili pentru a primi subvenție de la stat, dacă au stat fără job cel puțin 12 luni anterior angajării. Un proiect în acest sens a fost propus pentru consultări publice.

  Mai exact, se propune ca să fie eligibile pentru subvenționare persoanelor (angajaților) care nu au avut venituri ca urmare a deținerii de către aceștia a următoarelor statute:

  • funcție electivă sau numite în organele executive, legislative sau judecătorești;
  • angajat la instanțele judecătorești;
  • angajat în organele procuraturii;
  • angajat în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă antrenate în activitățile prevăzute în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei;
  • angajat care activează în condiții speciale de muncă conform anexei nr.6 la Legea BASS);
  • și-a reluat activitatea cu program parțial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani;
  • se află în concediu neplătit (din cont propriu);
  • se află în concediu ordinar plătit;
  • se află în concediu de studii;
  • se află în concediu suplimentar plătit;
  • angajat în baza contractului individual de muncă în sectorul agrar antrenate în alte activități decât cele din grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei;
  • angajat în baza contractului individual de muncă, rezidente ale parcului din domeniul tehnologiei informațiilor;
  • angajat în baza contractului individual de muncă, rezidente ale parcului din domeniul tehnologiei informațiilor, care și-au reluat activitatea cu program parțial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani;
  • membrii consiliului de administrație;
  • persoane restabilite la serviciu în baza hotărârii instanței de judecată;
  • angajat care activează în proiecte (programe) cu finanțare externă.

  De asemenea, în noile categorii eligibile pentru subvenționare au fost incluși notarii și avocații. Condițiile impuse acestora, însă, pare a fi imposibil de realizat întrucât acești nu au contracte de muncă și nici venituri salariale.

  Cuantumul subvenției urmează să fie în sumă de maxim 1000 lei pe lună, timp de un an de zile. Persoanele cu dizabilități pot primi până la șase mii de lei lunar pe întreaga durată a contractului de muncă.

  Sursa : https://bizlaw.md/mai-multe-categorii-de-salariati-care-au-ramas-fara-job-ar-putea-primi-subventii-printre-acestia-functionarii-de-la-judecatorii-si-procuratura

  Дата публикации: 16.07.2021

  Реклама:

  Реклама

  Сейчас просматривают